Theme 01

Nový školní rok 2016/2017

V novém školním roce 2016/2017 otevřeme 6 tříd 1. ročníku oboru Stavebnictví, který má 3 odborná zaměření.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02
Theme 03

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 03

Návštěva ze Spojených států

Ve středu 15. června naši školu navštívil pan Jamie Gylden ze Spojených států s prezentací pro žáky třetího ročníku v anglickém jazyce. Pohovořil o amerických velkoměstech, národních parcích, svátcích, různých akcentech a o životě studentů v USA. Naši žáci tak měli příležitost nejen si rozšířit své znalosti, ale také si vyzkoušet, jak rozumí rodilému mluvčímu a jak jsou schopni zapojit se do diskuse v cizím jazyce.

Odměna za vysvědčení

Žáci, kteří budou mít na konci školního roku 2015/2016 prospěch s vyznamenáním, obdrží finanční odměnu 1000 Kč. Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze odměnami pravidelně podporuje žáky s výborným prospěchem.

Na závěr školního roku připravujeme: Vodácký kurz

Cílem třídenního kurzu (20.6. až 22.6.2016) je seznámit žáky 3. ročníku se základy vodácké turistiky a provést praktická cvičení v ovládání kánoe a raftu. Začátek kurzu proběhne na stojaté vodě, odpoledne sjetí prvního úseku řeky. Večer teorie – bezpečnost na tekoucí vodě. Sjíždění dalších úseků řeky bude provázáno návštěvami přilehlých turistických památek a zajímavostí.

Vodácký kurz

Architektura Prahy

V pátek 15. dubna 2016 se žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili anglické soutěže o architektuře v Praze. Soutěž spočívala v tom, že byly zadané známé stavby v Praze, které měli žáci najít a u každé odpovědět na dvě anglické otázky. Jako důkaz, že tam opravdu byli, se museli před danou stavbou vyfotit.
V 9 hodin ráno byl sraz na Václavském náměstí u sochy sv. Václava. Předem určeným skupinám žáků (jednu skupinku tvořili vždy 4 žáci) učitelé rozdali desky s mapou, kde bylo vyznačeno osmnáct staveb, které měli najít, a anglické otázky týkající se uvedených staveb.
Většina týmů se vydala do ulic pěšky, já a moje skupinka také; my jsme tedy spíš běželi dolů po Václavském náměstí k první stavbě, která k nám byla nejblíže, a to byl Peterkův dům. Prohlédli jsme si stavbu, odpověděli na otázky, vyfotografovali jsme se a ulicí Na Příkopě jsme běželi dál na náměstí Republiky. Cestou jsme se zastavili u další stavby, kostela sv. Kříže, pak u Divadla Hybernia, Obecního domu a Legiobanky. Na náměstí Republiky jsme nastoupili do tramvaje a jeli na Malostranskou, kde jsme si vyběhli (doslova a do písmene) Staré zámecké schody. Když jsme si trošku odpočinuli, pokračovali jsme přes areál celého Pražského hradu směrem k zahradě Na Baště, přes Prašný most k Míčovně a Oranžérii, a vyrazili jsme zpátky dolů do centra města, tentokrát ale druhou stranou, Nerudovou ulicí, okolo domu U Dvou slunců. V tomto úseku cesty bylo nejnáročnější vyhnout se davům turistů, které mířily přímo proti nám. Na Malostranském náměstí jsme zašli i ke kostelu Panny Marie pod řetězem. Chvilku odpočinku jsme si vychutnali v tramvaji, kterou jsme dojeli k Národnímu divadlu a pěšky jsme pokračovali až k Tančícímu domu. Naší další zastávkou byla nemocnice U Apolináře. Stavba nemocnice se nám líbila úplně nejvíc, a jak jsme tam stáli a fotili se u ní, viděla nás jedna sestřička z nemocnice a zeptala se, jestli bychom se chtěli jít podívat i dovnitř. Prohlédli jsme si také nemocniční kapli, interiér celé nemocnice je opravdu nádherný. Protože zbývalo už jen půl hodiny do srazu, vydali jsme se na zpáteční cestu. Zastavili jsme se ještě před Michnovým letohrádkem a pak už jsme šli přímo do Kaprovy ulice, kde na nás v KFC čekaly paní učitelky, kterým jsme odevzdali zodpovězené otázky a poslali fotky.
Celá soutěž byla opravdu skvělá, moc jsme si to užili, jen byla škoda, že na to nebylo více času.

Anička, Kačka, Martin, Verča ze třídy 3.C

Historické Skotsko 2016

Dne 4. dubna 2016 jsme se vydali s 42 žáky, převážně z 1. ročníku, na cestu. První zastávkou druhého dne ráno byl Amsterodam. Zde jsme navštívili hlavní památky, absolvovali plavbu po kanálech a prohlídku zakončili na květinovém trhu.
Odpoledne jsme se nalodili na trajekt, zabydleli se v kajutách a po velmi klidném moři se plavili 15 hodin do Newcastlu. Jako první památku v Británii jsme viděli Hadriánův val. Ze skotských pamětihodností jsme si prohlédli hrad ve Stirlingu a Edinburgu i s korunovačními klenoty, katedrálu St. Giles, Holyrood Palace, Wallace Monument; dále kolébku golfu St. Andrews s proslulými ruinami obrovské katedrály, v oblasti Borders trosky Melrose a Jedburg Abbey. Z přírodních krás nás okouzlily Grampiany s Ben Nevisem a Loch Ness. Vše jsme uzavřeli seznámením s výrobou whisky v nejstarší palírně Glen Turret. Ubytování bylo v rodinách po dohodnutých skupinkách.
Žáci soutěžili v testech z pamětihodností. Nejúspěšnější byl již podruhé Ondřej Drahokoupil z třídy 3.C.
Velké poděkování patří za profesionální výkon paní průvodkyni a oběma řidičům, kteří s námi najeli bezpečně přes 4 000 km.

Z odborné praxe...

S přicházejícím jarem a zlepšením počasí začala pro žáky odborná praxe opět mimo školu. V současné době se obnovila činnost na pracovišti v Zelenči nedaleko Prahy, kde se provádí oprava staré kamenné opukové zdi. Z touto stavbou se již započalo v září minulého roku. Zeď v délce cca 70 metrů ve tvaru L byla částečně zbořená – asi 35 metrů a na zbytku bude osazeno zhlaví z pálené krytiny.

Bakaláři jsou nyní mobilní i ve světě iPhone

Stejně jako u aplikace pro Android - suplování, domácí úkoly, prospěch, absenci, kázeňská opatření a další školní informace mohou žáci a jejich rodiče sledovat v nové mobilní aplikaci "Bakaláři" ušité na míru operačním systémům iOS. Aplikace je určena pro mobilní zařízení iPhone či iPad.

Exkurze do výrobního závodu CIUR a.s. v Brandýse nad Labem

Exkurze do výrobního závodu CIUR a.s. v Brandýse nad Labem

Dne 9.12.2015 se uskutečnila exkurze žáků 3. ročníku v celkovém počtu 50 žáků a 2 členů pedagogického sboru do firmy CIUR se sídlem v Brandýse nad Labem. Předmětem návštěvy bylo seznámení žáků s výrobou a aplikací zateplovacího systému foukané izolace. Prohlídka byla tématicky rozdělena na dvě části. První část byla teoretická v zasedací místnosti firmy CIUR ve formě přednášky doplněné filmovými ukázkami aplikace izolace. Druhá část byla věnována vlastní prohlídce postupu výroby izolace na výrobní lince. Foukané izolace jsou materiály, které se pneumaticky plní za pomoci strojního zařízení přímo do konstrukcí obvodových plášťů a stropů. Izolace velmi dobře přilne ke všem detailům, takže maximálním způsobem snižuje riziko tvorby tepelných mostů a spárového proudění vzduchu. Z hlediska tepelných izolantů se jedná o foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna, nenasákavého polystyrenu a dřevovláken, které umožní na místě stavby bez rizika zateplit jakoukoliv konstrukci.

Exkurze do výrobního závodu CIUR a.s. v Brandýse nad Labem Zejména celulózová izolace Climatizer Plus a dřevovláknitá izolace Climawood vynikají svojí vysokou měrnou kapacitou, takže bezvadně fungují v zimě i v létě s dostatečnou tepelnou setrvačností. Oba izolační materiály také mají unikátní schopnost transportu vlhkosti. Naopak Climastone – minerální izolace – je vhodnou alternativou určenou do prostor s vyššími požadavky na požární odolnost konstrukce (třída A1). Další z foukaných izolantů je Climastyren – nenasákavý polystyren, který spolehlivě funguje v místech, kde hrozí nebezpečí styku s vodou, například v podlahách a konstrukcích předstěn či obezdívek. Při správné koordinaci zateplovacího postupu lze všechny aplikace provádět přímo na stavbě, tzn. včetně rekonstrukcí starších domů. Specializované aplikační firmy jsou navíc vybaveny přístroji, které velmi přesně vyhodnotí kvalitu díla.

Exkurze SQZ - Ústřední laboratoř

V rámci pravidelných jarních exkurzí navštívili žáci 2. ročníku firmu SQZ - Ústřední laboratoř v Praze na Rohanském ostrově. Tato laboratoř se zabývá zkouškami směrovanými zejména na kontrolu betonu zatvrdlého, čerstvého betonu a surovin pro jeho výrobu. Žákům zde byly ukázány zkušební přístroje a zařízení a dále byli seznámeni i se zkušebními metodami používanými v laboratoři. Rovněž zde viděli praktické stanovení pevnosti v tlaku na zkušebních betonových krychlích.

Microsoft Office pro naše žáky zdarma

Žáci mohou na svých počítačích bezplatně používat licenci Microsoft Office 365. Přístupové údaje k uživatelskému účtu Microsoft, kde uživatel získá přístup ke stažení softwaru, najdou žáci ve svých školních e-mailových schránkách.

Bakaláři - žákovská knížka (Android Apps on Google Play)

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

  • uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování
  • pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
  • bezplatné používání
  • pro žáky režim offline umožní stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu
  • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Pro přihlášení použijte URL adresu serveru: http://info.spsgocar.cz/bakaweb Login a heslo jsou stejné jako pro internetovou verzi.

Exkurze VESKOM - tepelná čerpadla

Díky dlouhodobé spolupráci školy s firmou Veskom, specializující se na tepelná čerpadla, kompresory a chlazení, mohou žáci prakticky poznat systémy vytápění pomocí tepelných čerpadel. V zasedací místnosti firmy jsou seznámeni se zdroji vytápění, ekonomickou náročností jednotlivých zdrojů vytápění, návratností investice a jejich účinností. Následují technické informace o zásobnících TUV, akumulačních nádobách a topných systémech (podlahové vytápění, otopná desková tělesa atd.). Na konci exkurze jsou zodpovězeny všechny otázky, po kterých si žáci, v technické místnosti objektu firmy Veskom, prohlédnou jednotlivé technologie.

Studentské licence AutoCADu zdarma

Společnost Autodesk patří mezi nejvýznamnější producenty softwaru pro podporu počítačového navrhování v průmyslu a její aplikace jsou využívány projektanty a konstruktéry z celého světa. V situaci, kdy má jedna licence programu hodnotu často přesahující sto tisíc korun, se Autodesk rozhodl nabídnout českým studentům profesní programy zdarma, aby se mohli v užívání produktů zdokonalovat a současně zvyšovat svou hodnotu pro budoucí zaměstnavatele. Na www.autodeskclub.cz/student najdete vždy aktuální postup jak zdarma získat studentskou licenci AutoCAD.

CADKON pro žáky

Studentská licence CADKONu je za cenu 900 Kč a nově je platná po celou dobu studia a to včetně případně navazujícího studia na odborné VŠ. Žák obdrží aktivační kód pro licenci s časovým kódem do data platnosti potvrzení o studiu. Pro prodloužení stačí vždy dodat, s žádostí o autorizaci (viz instalační příručka), aktuální potvrzení o studiu pro nový školní rok. Při prodloužení licence má žák možnost získat zdarma aktualizaci na nejnovější verzi.

  • Žák si stáhne digitální formulář (xlsx), výhradně elektronicky jej vyplní, poté vytiskne, podepíše, naskenuje a společně s naskenovaným potvrzením o studiu zašle na e-mail: student@abstudio.cz.
  • Jakmile bude objednávka vyřízena, žák obdrží na email (který uvede ve formuláři) zprávu s licencí. V emailu žák nalezne tyto klíčové údaje: odkaz pro stažení licence, licenční číslo, oprávněné profesní moduly, v příloze doklad pro úhradu a instalační příručku, dále také odkaz na výuková videa na YouTube.

Řidičský průkaz - výhodně

Autoškola

Naši žáci mohou za výhodných podmínek získat řidičské oprávnění různých skupin. Cena kurzu a řidičského oprávnění pro skupinu B je 7.490,- Kč. Výuka teorie řidičů probíhá přímo v učebně školy a je přizpůsobena rozvrhu hodin. Přihlášky a další informace vám poskytne autoškola Pasecký, kterou najdete v přízemí, místnost č. 043 (úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin).

ArchiCAD pro žáky

ArchiCAD je neobyčejně silným CAD systémem pro architektonické a projekční kanceláře, velké i malé, po celém světě. Žáci mají možnost zdarma získat či prodloužit licenci programu ArchiCAD a zde je postup.

Novinky - co je nového?

Celostátní kolo SOČ

Kateřina Brodňanská, Karolína Chvapilová a Veronika Doubková, po úspěchu ve školním a krajském kole, reprezentovali naši školu v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, kde obhájili 2. místo.

Střední Roku 2016

Škola se stala vítězem mezi pražskými školami v prestižní anketě Střední Roku 2016. Hlasování je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2014/2015
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2014/2015
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2014/2015
Uzavření školního roku 2014/2015
7:30 Zahájení školního roku 2015/2016
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Praktická maturitní zkouška z STK - podzimní termín
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2014/2015
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.B a odjezd 1.C
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.C
FOR ARCH 2015 - celá škola
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.D
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.D a odjezd 1.E
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.E
Státní svátek
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.A
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.A a odjezd 1.F
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 23. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Státní svátek
9:00 - 15:00 Den otevřených dveří - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2015
Schola Pragensis 2015
Schola Pragensis 2015
17:00 Den otevřených dveří I.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří II.
Lyžařský kurz 2. ročníku - odjezd I. turnusu
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd I. turnusu a odjezd II. turnusu
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří III.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 28. ledna 2016
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd II. turnusu a odjezd III. turnusu
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd III. turnusu a odjezd IV. turnusu
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd IV. turnusu
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl (nejpozději do 31.3.2016)
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
19:00 Maturitní ples školy (č. 81) v Lucerně
33. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - řádný termín
1. a 2. ročník školní akce, 3. a 4. ročník soutěž "Architektura Prahy"
Přijímací řízení k dennímu studiu
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C a 4.E
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C a 4.E
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C a 4.E s datem 29. dubna 2016
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS tříd 4.A, 4.E
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Praktická maturitní zkouška z POS tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.B, 4.C
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po SOP a exkurzích dle rozvrhu hodin
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký a cykloturistický kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký a cykloturistický kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Vodácký a cykloturistický kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2016
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2015/2016
Zahájení školního roku 2016/2017