Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Zahájení školního roku 2019/2020

Seznamy žáků, se zařazením do tříd, budou zveřejněny na tomto místě po opravných zkouškách, tedy 30.8.2019. K přístupu budete potřebovat známé heslo.

Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019. Žáci 1. ročníku si přinesou a předloží třídnímu učiteli vysvědčení, kterým doloží splnění povinné školní docházky. Žáci 1. ročníku se nepřezouvají, ostatní žáci využijí přidělené šatní skříňky a všichni zaujmou svá místa v učebnách nejpozději v 7:25 hodin. Těšíme se na Vás!

  • 7:30 zahájení školního roku 2019/2020
  • 7:45 projev ředitele školy
  • 8:00 projev ministra školství
  • 8:10 školení BOZ a PO rozhlasem
  • 8:20 poučení o ochraně školního majetku, pokyny pro provoz školy a jídelny, novinky
  • 8:30 fotografování žáků 1. ročníků na ISIC karty, třídní učitelé seznámí žáky s rozvrhem hodin školního roku, školním řádem, zabezpečí ustanovení třídních samospráv, předají žákům omluvné listy a přístupové kódy k informačnímu systému,... a další organizační práce ve třídách
  • 10:30 oběd

Další informace najdete v harmonogramu školního roku.

Adaptační soustředění

Na začátek nového školního roku 2019/2020 připravujeme krátké adaptační soustředění všech tříd prvního ročníku, které se uskuteční na školní chatě (Rochova bouda) ve Velké Úpě u Pece pod Sněžkou. Adaptační soustředění výrazně posiluje týmového ducha třídy, vytváří přátelská pouta v nepřirozeném kolektivu a zároveň se také sami učitelé dozvědí o svých budoucích žácích něco jiného než učí se - neučí se.
Program soustředění: 1. den (odjezd z Prahy, ubytování a seznámení s okolím chaty, seznamovací večer, hry a soutěže), 2. den (pěší túra, sportovní soutěže a hry, posezení u táboráku), 3. den (úklid chaty, příjezd do Prahy).

Prezentaci z adaptačního soustředění třídy 1.A, ve školním roce 2018/2019, zpracovanou žáky pomocí technologie GIS (mapa výletu je interaktivní), si můžete prohlédnout zde (klikněte na odkaz).

Exkurze: Otáčení železničního mostu přes přehradu Hracholusky

Dne 11.3.2019 se žáči čtvrtého ročníku zúčastnili exkurze unikátní rekonstrukce železničního mostu přes přehradu Hracholusky v Plzeňském kraji. Rekonstrukce mostu se týká výměny více než sto let staré konstrukce železničního mostu o pěti polích, z nichž krajní dvě jsou kamenná - klenbová a tři vnitřní jsou z ocelové nýtované konstrukce. Celková délka mostu je 208,4 m a je ve výšce 38m nad hladinou řeky Mže. Výměna staré nosné konstrukce byla provedena unikátním způsobem montáže. Nová nosná konstrukce o hmotnosti 181 t (jednoho pole) se smontovala na montážní plošině a to v obrácené poloze „břichem“ vzhůru, pak se vysunula na speciálním rámu nad budoucí místo trvalého osazení. Stará i nová konstrukce s byla spojena mostovkami k sobě, nadzvednuta a na konci uchycena do speciálních „otáčedel“. Pomocí hydraulických lisů se pak provedlo postupné otočení obou sepnutých konstrukcí. Obě konstrukce ne následně rozpojily a původní, stará konstrukce se vysunula břichem vzhůru na montážní plošinu, kde byla následně demontována. Unikátní řešení bylo realizováno sdružením firem SMP (společnost skupiny VINCI) a MCE Slaný a je jedinečným řešením, které nemá v Evropě obdoby.

Školní časopis Plotter

Ze studentské iniciativy vznikl na naší průmyslové škole nový školní časopis, který nese název Plotter. Dne 22.3.2018 jsme se dočkali prvního vydání s hlavním tématem zaměřeným na Josefa Gočára. Časopis se snaží nejen přiblížit dění ve škole, ale také rozšířit obzory čtenářům ve směru architektury a celkově stavařského oboru. Dále informovat o aktualitách, prezentovat názory a především tvořit příjemné prostředí pro studenty a jejich myšlenky. Časopis bude vydáván každé čtvrtletí, aktuální číslo spolu s dalším obsahem a kontakty naleznete na internetových stránkách plotter.g6.cz a na Facebooku.

To nejlepší z Kodaně

Na jaře se koná další výprava PARKu ve spolupráci s katedrou angličtiny za moderní architekturou, tentokrát do Kodaně. Výlet bude začínat seznámením s Malou mořskou vílou a historií města. Půjdeme okolo vojenské pevnosti Kastellet a sídla dánské královny až do přístavu Nyhaven. Odpoledne navštívíme židovské muzeum od architekta Daniela Liebeskinda, které má být dvojčetem obdobného muzea v Berlíně, které jsme navštívili minulý rok minulý rok. Na nábřeží je k vidění mnoho příkladů novodobé architektury – budova opery a divadla a skvost Černý diamant, dánská národní knihovna. Druhý den bude hlavně o moderní architektuře, projedeme nově vznikající čtvrť Oersted. Navštívíme Tietgenkolegiet – studentské koleje, 8Tallet a další slavné stavby. Jako odměnu na závěr si dáme návštěvu Den Bla Planet, mořského akvária, které také získalo několik ocenění za architekturu. Před odjezdem do Čech a dlouho cestou domů určitě každý uvítá procházku po pobřeží. Na koupání to asi v dubnu nebude, ale pokud počasí dovolí, uvidíme slavný Oeresundský most a přímořské lázně. Už se moc těšíme a po výletu ukážeme pořízené fotografie.

Adventní Linz a Muzeum budoucnosti AEC

20. prosince 2017 se uskutečnil zájezd do hlavního města Horního Rakouska Lince, kterého se zúčastnilo 87 žáků s pedagogickým doprovodem. Navštívili jsme Hlavní náměstí, kde se nachází vánoční trhy. Během procházky vánočními ulicemi jsme se dostali až na vyhlídku Lineckého zámku, odkud je vidět historické centrum. Atmosféru doplňovala silueta baziliky Panny Marie Sedmibolestné. Zavítali jsme také do unikátní budovy Ars Electronica Center, ve které nás čekala prohlídka Muzea budoucnosti. Mohli jsme si vyzkoušet různé interaktivní pokusy z robotiky, biotechnologie. Závěrem exkurze tohoto muzea byla velkolepá projekce Hluboký vesmír, která odkryla hranice lidských možností. Během zájezdu jsme naštívili také Mozartův dům, Salzamt a Neuer Dom.

Zájezd do Anglie

V září 2017 se skupina žáků, spolu se svými učiteli, vypravila na poznávací zájezd do jižní Anglie. Zaměřili jsme se především na budovy a jiné stavby. Prohlédli jsme si stavby starověké (římské lázně ve městě Bath), středověké (hrad St. Michael´s Mount v Cornwallu, rotunda v Cambridge, King´s College v Cambridge, katedrála ve Wellsu), novověké (Brunellův most v Plymouthu, Royal Pavillon v Brightonu) až po ty postavené v době nedávné (Eurotunel, Millenium Bridge, mrakodrap Shard v Londýně). Viděli jsme díla slavných architektů či stavitelů, jako byl Christopher Wren, John Nash, Indigo Jones, I.K.Brunell, Norman Foster… Na konkrétních stavbách jsme si ukazovali charakteristické prvky jednotlivých stavebních slohů, seznámili se s termínem perpendikulární gotika, viděli jsme vějířovité klenby a stavební materiály, z nichž stavby byly postaveny. Velkým zážitkem bylo ubytování v rodinách; žáci tak mohli srovnávat životní styl v Anglii a u nás. A navštívili jsme také nejjihozápadnější výběžek Anglie do Atlantického oceánu zvaný Land´s End (Konec světa). A na závěr nechyběly ani nákupy suvenýrů a dárků pro rodinu a kamarády.

Zkoušky Cambridge English - First Certificate In English (FCE)

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikací pro žáky, která poskytuje zcela objektivní zhodnocení úrovně angličtiny. Ročně je skládá více než 4 miliony lidí po celém světě ve více než 130 zemích světa. Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu žáci obdrží plnohodnotný doklad jazykové úrovně s časově neomezenou platností. Ti, kteří mají zájem zkoušky absolvovat, mohou na naší škole navštěvovat přípravný kurz. Kurz probíhá v úterý od 12:30 do 13:10 hodin nebo od 14:30 do 15:30 hodin a nebo ve středu od 14:30 do 15:30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit u paní PaedDr. Blažkové, kabinet č. 202.

Návštěva Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

V rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili exkurze Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu. UCEEB je pro odborníky a studenty napříč ČVUT mimořádnou a vítanou příležitostí propojit různé obory s cílem stavět v budoucnu chytře, energeticky nenáročně a v souladu s přírodou i člověkem. Všechny výzkumné týmy vedou zkušení akademici a vědečtí pracovníci s mezinárodními kontakty.

Microsoft Office pro naše žáky zdarma

Žáci mohou na svých počítačích bezplatně používat licenci Microsoft Office 365. Přístupové údaje k uživatelskému účtu Microsoft, kde uživatel získá přístup ke stažení softwaru, najdou žáci ve svých školních e-mailových schránkách.

Studentské licence AutoCADu zdarma

Společnost Autodesk patří mezi nejvýznamnější producenty softwaru pro podporu počítačového navrhování v průmyslu a její aplikace jsou využívány projektanty a konstruktéry z celého světa. V situaci, kdy má jedna licence programu hodnotu často přesahující sto tisíc korun, se Autodesk rozhodl nabídnout českým studentům profesní programy zdarma, aby se mohli v užívání produktů zdokonalovat a současně zvyšovat svou hodnotu pro budoucí zaměstnavatele. Na stránce Autodesk Club najdete postup jak zdarma získat studentskou licenci AutoCAD. Registraci uživatele a stažení AutoCADu provedete zde (použijte Internet Explorer).

CADKON pro žáky

Studentská licence CADKONu je za cenu 900 Kč a nově je platná po celou dobu studia a to včetně případně navazujícího studia na odborné VŠ. Žák obdrží aktivační kód pro licenci s časovým kódem do data platnosti potvrzení o studiu. Pro prodloužení stačí vždy dodat, s žádostí o autorizaci (viz instalační příručka), aktuální potvrzení o studiu pro nový školní rok. Při prodloužení licence má žák možnost získat zdarma aktualizaci na nejnovější verzi.

  • Žák si stáhne digitální formulář (xlsx), výhradně elektronicky jej vyplní, poté vytiskne, podepíše, naskenuje a společně s naskenovaným potvrzením o studiu zašle na e-mail: student@abstudio.cz.
  • Jakmile bude objednávka vyřízena, žák obdrží na email (který uvede ve formuláři) zprávu s licencí. V emailu žák nalezne tyto klíčové údaje: odkaz pro stažení licence, licenční číslo, oprávněné profesní moduly, v příloze doklad pro úhradu a instalační příručku, dále také odkaz na výuková videa na YouTube.

Řidičský průkaz - výhodně

Autoškola

Naši žáci mohou za výhodných podmínek získat řidičské oprávnění různých skupin. Cena kurzu a řidičského oprávnění pro skupinu B je 8.200,- Kč. Výuka teorie řidičů probíhá přímo v učebně školy a je přizpůsobena rozvrhu hodin. Přihlášky a další informace vám poskytne autoškola Pasecký, kterou najdete v přízemí, místnost č. 043 (úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin).

ArchiCAD pro žáky

ArchiCAD je neobyčejně silným CAD systémem pro architektonické a projekční kanceláře, velké i malé, po celém světě. Žáci mají možnost zdarma získat či prodloužit licenci programu ArchiCAD a zde je postup.

Novinky - co je nového?

Nový školní rok 2019/2020

Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019. Těšíme se na Vás!

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Uzavření školního roku 2018/2019
7:30 Zahájení školního roku 2019/2020
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2019 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
13:00 Běh Reiknechtkou 27. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
Změna začátku vyučování
38. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2020
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
12:30 Studentský Majáles
Státní svátek
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.D, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Praktická maturitní zkouška z STA tříd 4.B, 4.C, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.B, 4.C, 4.F
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2019/2020
Zahájení školního roku 2020/2021