Theme 01

Tradice a zkušenosti

179 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02
Theme 03

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 03

Aréna pro střední odborné školy a učiliště

Dne 11.10.2016 se v areálu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára uskuteční první "Aréna", která je určena pro přihlášené střední odborné školy a střední odborná učiliště. Smyslem těchto akcí bude provázání teorie vzdělávání se stavební praxí. Žáci se seznámí s výrobním programem a praktickými ukázkami společností BEST, a.s. a Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. Garantem projektu je portál koordinuj.cz a ČVUT v Praze, Fakulta stavební.

Návštěva ze Spojených států

Ve středu 15. června naši školu navštívil pan Jamie Gylden ze Spojených států s prezentací pro žáky třetího ročníku v anglickém jazyce. Pohovořil o amerických velkoměstech, národních parcích, svátcích, různých akcentech a o životě studentů v USA. Naši žáci tak měli příležitost nejen si rozšířit své znalosti, ale také si vyzkoušet, jak rozumí rodilému mluvčímu a jak jsou schopni zapojit se do diskuse v cizím jazyce.

Historické Skotsko 2016

Dne 4. dubna 2016 jsme se vydali s 42 žáky, převážně z 1. ročníku, na cestu. První zastávkou druhého dne ráno byl Amsterodam. Zde jsme navštívili hlavní památky, absolvovali plavbu po kanálech a prohlídku zakončili na květinovém trhu.
Odpoledne jsme se nalodili na trajekt, zabydleli se v kajutách a po velmi klidném moři se plavili 15 hodin do Newcastlu. Jako první památku v Británii jsme viděli Hadriánův val. Ze skotských pamětihodností jsme si prohlédli hrad ve Stirlingu a Edinburgu i s korunovačními klenoty, katedrálu St. Giles, Holyrood Palace, Wallace Monument; dále kolébku golfu St. Andrews s proslulými ruinami obrovské katedrály, v oblasti Borders trosky Melrose a Jedburg Abbey. Z přírodních krás nás okouzlily Grampiany s Ben Nevisem a Loch Ness. Vše jsme uzavřeli seznámením s výrobou whisky v nejstarší palírně Glen Turret. Ubytování bylo v rodinách po dohodnutých skupinkách.
Žáci soutěžili v testech z pamětihodností. Nejúspěšnější byl již podruhé Ondřej Drahokoupil z třídy 3.C.
Velké poděkování patří za profesionální výkon paní průvodkyni a oběma řidičům, kteří s námi najeli bezpečně přes 4 000 km.

Bakaláři jsou nyní mobilní i ve světě iPhone

Stejně jako u aplikace pro Android - suplování, domácí úkoly, prospěch, absenci, kázeňská opatření a další školní informace mohou žáci a jejich rodiče sledovat v nové mobilní aplikaci "Bakaláři" ušité na míru operačním systémům iOS. Aplikace je určena pro mobilní zařízení iPhone či iPad.

Microsoft Office pro naše žáky zdarma

Žáci mohou na svých počítačích bezplatně používat licenci Microsoft Office 365. Přístupové údaje k uživatelskému účtu Microsoft, kde uživatel získá přístup ke stažení softwaru, najdou žáci ve svých školních e-mailových schránkách.

Bakaláři - žákovská knížka (Android Apps on Google Play)

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

  • uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování
  • pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
  • bezplatné používání
  • pro žáky režim offline umožní stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu
  • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Pro přihlášení použijte URL adresu serveru: http://info.spsgocar.cz/bakaweb Login a heslo jsou stejné jako pro internetovou verzi.

Studentské licence AutoCADu zdarma

Společnost Autodesk patří mezi nejvýznamnější producenty softwaru pro podporu počítačového navrhování v průmyslu a její aplikace jsou využívány projektanty a konstruktéry z celého světa. V situaci, kdy má jedna licence programu hodnotu často přesahující sto tisíc korun, se Autodesk rozhodl nabídnout českým studentům profesní programy zdarma, aby se mohli v užívání produktů zdokonalovat a současně zvyšovat svou hodnotu pro budoucí zaměstnavatele. Na www.autodeskclub.cz/student najdete vždy aktuální postup jak zdarma získat studentskou licenci AutoCAD.

CADKON pro žáky

Studentská licence CADKONu je za cenu 900 Kč a nově je platná po celou dobu studia a to včetně případně navazujícího studia na odborné VŠ. Žák obdrží aktivační kód pro licenci s časovým kódem do data platnosti potvrzení o studiu. Pro prodloužení stačí vždy dodat, s žádostí o autorizaci (viz instalační příručka), aktuální potvrzení o studiu pro nový školní rok. Při prodloužení licence má žák možnost získat zdarma aktualizaci na nejnovější verzi.

  • Žák si stáhne digitální formulář (xlsx), výhradně elektronicky jej vyplní, poté vytiskne, podepíše, naskenuje a společně s naskenovaným potvrzením o studiu zašle na e-mail: student@abstudio.cz.
  • Jakmile bude objednávka vyřízena, žák obdrží na email (který uvede ve formuláři) zprávu s licencí. V emailu žák nalezne tyto klíčové údaje: odkaz pro stažení licence, licenční číslo, oprávněné profesní moduly, v příloze doklad pro úhradu a instalační příručku, dále také odkaz na výuková videa na YouTube.

Řidičský průkaz - výhodně

Autoškola

Naši žáci mohou za výhodných podmínek získat řidičské oprávnění různých skupin. Cena kurzu a řidičského oprávnění pro skupinu B je 7.490,- Kč. Výuka teorie řidičů probíhá přímo v učebně školy a je přizpůsobena rozvrhu hodin. Přihlášky a další informace vám poskytne autoškola Pasecký, kterou najdete v přízemí, místnost č. 043 (úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin).

ArchiCAD pro žáky

ArchiCAD je neobyčejně silným CAD systémem pro architektonické a projekční kanceláře, velké i malé, po celém světě. Žáci mají možnost zdarma získat či prodloužit licenci programu ArchiCAD a zde je postup.

Novinky - co je nového?

Procházky za architekturou

Nový kroužek "Procházky za architekturou" je pro všechny žáky, kteří se chtějí o architekturu hlouběji zajímat. Pro všechny, kterým nestačí vidět stavby při promítání ve výuce, ale chtějí je doslova zažít a prozkoumat na vlastní oči.

Projektové dny

Žáky 8. a 9. tříd základních škol zveme na tematicky zaměřené projektové dny. Připravili jsme pro vás podzimní termíny.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Uzavření školního roku 2015/2016
7:30 Zahájení školního roku 2016/2017
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS - podzimní termín
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Praktická maturitní zkouška z STK - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.B
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.B a odjezd 1.A
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2015/2016
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2015/2016
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.A
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.C
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.C a odjezd 1.D
FOR ARCH 2016 - celá škola
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.D
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.E
Státní svátek
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.E a odjezd 1.F
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 24. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Státní svátek
Schola Pragensis 2016
Schola Pragensis 2016
Schola Pragensis 2016
9:00 - 15:00 Den otevřených dveří - Den stavitelství a architektury
17:00 Den otevřených dveří I.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří II.
Lyžařský kurz 2. ročníku - odjezd I. turnusu
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd I. turnusu a odjezd II. turnusu
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd II. turnusu a odjezd III. turnusu
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2017
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd III. turnusu a odjezd IV. turnusu
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd IV. turnusu
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
19:00 Maturitní ples školy (č. 82) v Lucerně
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl (nejpozději do 31.3.2017)
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
35. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D a 4.F s datem 28. dubna 2017
Státní svátek
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z POS tříd 4.A, 4.C
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.C
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.C
Praktická maturitní zkouška z POS tříd 4.D, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Praktická maturitní zkouška z STK a OPS třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2017
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2016/2017
Zahájení školního roku 2017/2018