Theme 03

Tradice a zkušenosti

185 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 02

Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 6 tříd 1. ročníku. Uchazeči mohou vybírat ze tří školních vzdělávacích programů.

více info Theme 02

Výsledky Celostátní matematické soutěže pro odborné školy - 2023

Nedávno na naší škole proběhl již 30. ročník Celostátní matematické soutěže pro SOŠ, které se zúčastnili i naši studenti.
Nejúspěšnějším byl v kategorii 2. ročníků Lukáš Homolka, ze třídy 2.A, který se umístil na úžasném 2. místě, z celkového počtu více jak 270 soutěžících v této kategorii.
Velmi úspěšným soutěžícím byl dále Matyáš Zeman, ze třídy 3.B, který obsadil 24. místo v kategorii 3. ročníků, kde soutěžilo více jak 220 studentů.
Dalšími úspěšnými řešiteli byli v kategorii prvních ročníků Simona Palečková (1.E), která obsadila 79. místo a Daniel Montoya, (1.A), který se umístil na 84. místě, z celkového počtu více jak 212 soutěžících. V kategorii 2. ročníků byl Jakub Soukup z 2.C na 94. místě.

Všem jmenovaným blahopřejeme.

Hala roku Junior 2023

V pátek 21.4.2023 proběhla celorepubliková soutěž středoškolských týmů Hala Roku Junior 2023. Účast byla možná v kategoriích A - modely sestavené doma a kat. B - modely sestavené na místě a to dle přísných pravidel. Z naší školy se v kat. B účastnili dva týmy ze tříd 4.F a 3.B. V obrovské konkurenci 40-ti soutěžních týmů zvítězil náš tým SPŠ stavební Josefa Gočára - studentů ze 4.F pod názvem: Ti nejarchitektoničtější ve složení: Matěj Houdek, Matěj Hanuš a Tomáš Davidík, kteří suverénně se svou konstrukcí mostu předběhli s 30 bodovým náskokem ostatní soutěžící. Jejich most délky 1.2 m z polysterenu, lepenky a provázků udržel až do samotného zborcení neuvěřitelných 63,3kg, tj. unesl 134 násobek sám sebe. Při jeho stavbě, na kterou měli čas 3 hodiny, využili svých znalostí a zvolili konstrukci vzpínadla. Únosnost celého mostu chytře zdokonalili předpětím táhel - provázků, kdy celou mostovku mírně vypnuli do oblouku. Takže při spojitém zatěžování se most začal prohýbat teprve v okamžiku, kde se jiné mosty již končili. Další informace a fotky

Pohár primátora hlavního města Prahy

Ve sportovní soutěži o Pohár primátora hlavního města Prahy, tedy o nejsportovnější školu v Praze školního roku 2021/2022, se naše dívky probojovaly na 3. místo a chlapci, z rukou pana radního, převzali pohár za 1. místo. V minulých letech konání sportovních soutěží poznamenal Covid, ale historicky se jedná o několikáté vítězství Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo dne 30.9.2022 v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

Soutěž o pražské architektuře

Dne 13. dubna 2022 proběhla soutěž pro třetí ročníky s názvem Architektura Prahy, která se koná již od roku 2014. Počasí bylo nádherné a studenti měli ideální podmínky pro objevování zajímavých zákoutí centra Prahy. Mezi sebou bojovaly nejen tříčlenné či čtyřčlenné skupinky žáků, ale i celé třídy. Žáci měli najít vybrané stavby z různých stavebních období, vyfotit se s nimi a odpovědět na přiložené otázky. Kromě vědomostí, které naši žáci získali v předmětu Architektura, si všichni procvičili i týmovou spolupráci a logistiku při hledání optimální trasy s ohledem na rozmístění staveb, časový limit, bolavé nohy a hlad či žízeň. Ohlasy studentů byly pozitivní. Velmi mě potěšil názor, že by takových soutěží mohlo být víc. Absolutním vítězem byla čtyřčlenná skupina ze 3.C ve složení Barták, Štěpo, Hradecká a Poppová. Ve výsledném součtu zvítězila třída 3.E. Blahopřejeme!

Velký úspěch pro rozvoj školy

V únoru 2022 národní agentura Dům zahraniční spolupráce naší škole udělila Akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Získání akreditace tak naši školu zařazuje do elitní společnosti škol, které kladou velký důraz na rozvoj odborných znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu.

Soutěž o pražské architektuře

Dne 25. května 2021 zorganizovali již poněkolikáté vyučující katedry angličtiny pro žáky třetích ročníků soutěž s názvem Architektura Prahy. Žáci jednotlivých tříd vytvořili trojice či čtveřice, obdrželi pracovní list, na němž byly vyznačeny vybrané pražské památky reprezentující rozličné architektonické styly, a pak už vyrazili do pražských ulic. Jejich úkolem bylo lokalizovat v co nejkratším časovém limitu objekty z pracovního listu, vyfotit se u nich, případně vypracovat další úkoly. Některe skupiny byly velmi rychlé, jiné bloudily, nachodily dokonce i 15 kilometrů. Počasí se sice moc nevydařilo, ale všichni si soutěž nakonec užili.

Využití profesionálních dronů ve stavebnictví

I když poslední doba ukázala, že dlouhodobé plánování nemusí vždy mít očekávaný efekt, tak naše škola pokračuje i ve vymýšlení nových projektů a akcí, zaměřených na zkvalitňování výuky a překonávání výzev, které před pedagogy klade rozvoj v oboru stavebnictví. Proto jsme pro školní rok 2021/2022 společně se zahraničními partnery z Rakouska, Itálie a Španělska připravili projekt strategického partnerství v rámci programu Erasmus. Věříme, že připravovaný projekt s názvem Drone2train umožní nejen zefektivnit, ale také zatraktivnit náš obor a ukázat, jaké je v praxi stavebnictví využití profesionálních dronů. Hlavním kritériem projektu byl a je co největší přínos pro naše žáky, což jde ruku v ruce s přístupem k nejmodernějším technologiím. S touto oblastí nám pomůže náš další partner, společnost Robodrone, která jakožto technologický expert bude v rámci projektu nezastupitelným článkem.

Odborná pracovní stáž v Belfastu v Severním Irsku

Přestože uplynulý rok mezinárodním aktivitám nepřál, tak naše škola nepřestává vyvíjet tímto směrem aktivitu. Pevně věříme, že ze současných projektů, financovaných ze zdrojů Evropské unie, se nám na podzim roku 2021 podaří uskutečnit dlouho plánovanou třítýdenní odbornou pracovní stáž Erasmus+ do Belfastu v Severním Irsku, se kterou nám pomáhá náš partner Intern Europe. Ve fázi realizace je též doprovodný projekt dlouhodobých stáží ErasmusPro, který je určen pro naše čerstvé absolventy a představuje ideální možnost získat prestižní tříměsíční zahraniční pracovní stáž ve stavební firmě, projekčním středisku či ateliéru. Velkou výhodou obou zmíněných akcí je, že veškeré náklady spojené s cestou a pobytem jsou hrazeny v rámci programu Erasmus.

Sdělení Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4

Od ledna 2021 spouštíme novou Poradenskou linku pomoci (PLP), která je na dálku snáze dostupná pro klienty, kteří mají nějakou psychologickou či pedagogickou otázku. Jde o linku jak telefonickou, tak mailovou. Odpovídat na dotazy budou pracovnice naší PPP v průběhu pracovního týdne od 8:00 do 16:00 hodin.

Práce na lince bude prakticky to stejná, čemu se věnujeme v poradně. Mohou se do toho však promítat specifika telefonu a někdy se mohou objevit i témata naší práci trošku vzdálenější. Proto dostanou klienti vždy informaci, kam se případně obrátit, pokud bude problematika širší.

Umělá inteligence, digitalizace, budoucnost stavebních profesí a řemesel

Žáci 2. a 3. ročníku se dne 12.11.2020 zúčastnili online semináře, který pro ně připravila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Hovořilo se například o úsporách energií v budovách, BIM technologiích a o perspektivách digitalizace. V závěru semináře byly prezentovány stavby z 28. přehlídky Stavba roku 2020.
Přednášející:
Doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D. Energetický expert Seven, s.r.o., vedoucí řešitel řady evropských projektů zaměřených na energetickou úspornost ve stavebnictví a docent na ČVUT se zaměřením na energetický management ve stavebnictví.
Ing. Petr Matyáš, předseda Představenstva Odborné rady pro BIM (Cz BIM), Ředitel atelieru: di5 architekti inženýři s.r.o. a přední odborník na zavádění systému BIM a digitalizaci v projektové praxi.
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, vicepresident SIA ČR, člen Správní rady ČVUT a předseda nadačního programu STAVBA ROKU, Osobnost stavitelství 2019.

Další vítězství v celostátní soutěži

V celostátním kole Soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger s.r.o. ve školním roce 2019/2020 zvítězil a na 1. místě se umístil náš žák 4. ročníku Tomáš Bajer. 3. místo ve stejné kategorii obhájil žák David Talacko. Tomáš Bajer soutěžil s ročníkovou prací na téma "Polyfunkční centrum pro mládež". Jedná se o inovativní objekt kombinující prostory ke studiu, volnočasové aktivity a kulturu v rámci jedné budovy. Představení vítězného projektu ve formě grafického panelu nabízíme ve formátu pdf ke stažení zde. Konzultantem jeho práce byla Ing. Martina Věžníková. Gratulujeme!

Úspěch v celostátním kole studentské odborné soutěže

Žák Jakub Šafka (3.D) ve školním roce 2019/2020 zvítězil v celostátním kole 14. ročníku soutěže o nejlepší studentský projekt rodinného domu s využitím systému Ytong, kterou pořádá společnost Xella CZ, s.r.o. Představení vítězného projektu, s názvem "Dům, který Vám rozumí", nabízíme ve formátu pdf ke stažení zde. Oficiální předání diplomu by mělo proběhne na veletrhu For Arch 2020. Konzultantem jeho práce byl Ing. arch. Bc. Vojtěch Kořalka, Ing. Paed. IGIP. Gratulujeme!

Studentský slovník pro pozemní stavitelství, architekturu a interiérový design

Anglicko-český slovník je výsledkem roční práce dvou učitelů anglického jazyka a v elektronické podobě je zdarma k dispozici všem žákům a dalším zájemcům o odbornou angličtinu. V pdf formátu si jej můžete stáhnout z našeho webu - zde.

Prezentovali jsme na celostátní Konferenci GIS Esri v ČR

Studenti, kteří pracovali na mezinárodním eTwinningovém projektu Eco-House Challenge, měli možnost spolu s profesorkou RNDr. Hanou Vaněčkovou vystoupit na Konferenci GIS Esri v ČR, která je největším setkáním odborníků a uživatelů Geografických informačních systémů (GIS) v České republice. Ve svém vystoupení prezentovala RNDr. Vaněčková, jak se vyučují a používají GIS na naší škole, studenti pak ukázali, jak GIS využili v rámci daného projektu při hledání vhodného pozemku pro eco-dům. V projektu se používal software ArcGIS Pro a aplikace Story Maps. Prezentace byla z řad odborné veřejnosti velice dobře přijata a studenti byli schopni reagovat a zodpovědět řadu otázek. Před samotným vystoupením si studenti mohli vyslechnout odborné přednášky, navštívit doprovodný program a prohlédnout si stánky odborných firem.

Kalendář školního roku

Změna začátku vyučování
12:30 Studentský Majáles ?
Sebehodnocení členů předmětových komisí
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Uzavření školního roku 2022/2023
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
7:30 Zahájení školního roku 2023/2024
Školení BOZ žáků 2. a 3.ročníků před nástupem do výuky praxe
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Praktická maturitní zkouška POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška STK - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2023
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Státní svátek
Ředitelské volno
13:00 Běh Reitknechtkou 30. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
17:00 Den otevřených dveří I.
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Státní svátek
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
17:00 Den otevřených dveří II.
Šachový turnaj
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
19:00 Maturitní ples školy (č. 87) v Lucerně
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
40. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2023
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Výkazy P1d-01
Tisk vysvědčení a předložení k podpisu řediteli školy
Kontrola úplnosti a správnosti pedagogické dokumentace
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Jmenování členů maturitních komisí, zadavatelů a hodnotitelů (nejpozději do 30.6.2022)
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Přechod na nový školní rok v Bakalářích
Uzavření školního roku 2023/2024
Zahájení školního roku 2024/2025