Theme 03

Tradice a zkušenosti

185 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 02

Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 6 tříd 1. ročníku. Uchazeči mohou vybírat ze tří školních vzdělávacích programů.

více info Theme 02

Časový harmonogram organizace školního roku 2022/2023

srpen 2022
25.8. až 29.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
31.8. (středa)Uzavření školního roku 2021/2022
září 2022
1.9. (čtvrtek)7:30 Zahájení školního roku 2022/2023
1.9. (čtvrtek)Školení BOZ žáků 2. a 3.ročníků před nástupem do výuky praxe
1.9. až 2.9.Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
2.9. (pátek)Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
5.9. (pondělí)Praktická maturitní zkouška POS, STA - podzimní termín
5.9. až 7.9.Adaptační soustředění třídy 1.A
6.9. (úterý)Praktická maturitní zkouška STK - podzimní termín
7.9. až 8.9.Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2021/2022
7.9. až 9.9.Adaptační soustředění třídy 1.B
12.9. (pondělí)Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
12.9. až 14.9.Adaptační soustředění třídy 1.C
14.9. až 16.9.Adaptační soustředění třídy 1.D
19.9. až 21.9.Adaptační soustředění třídy 1.E
21.9. až 23.9.Adaptační soustředění třídy 1.F
23.9. (pátek)FOR ARCH 2022
28.9. (středa)Státní svátek
říjen 2022
5.10. (středa)13:00 Běh Reitknechtkou 29. ročník
24.10. až 25.10.Ředitelské volno
26.10. až 27.10.Podzimní prázdniny
28.10. (pátek)Státní svátek
listopad 2022
3.11. (čtvrtek)17:00 Den otevřených dveří I.
7.11. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
9.11. (středa)14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
9.11. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
10.11. (čtvrtek)Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14.11. (pondělí)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
15.11. (úterý)17:00 Den otevřených dveří II.
17.11. (čtvrtek)Státní svátek
18.11. (pátek)Ředitelské volno
24.11. až 26.11.Schola Pragensis 2022
prosinec 2022
7.12. (středa)17:00 Den otevřených dveří III.
22.12. (čtvrtek)Šachový turnaj
23.12. až 2.1.Vánoční prázdniny
leden 2023
3.1. (úterý)Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
9.1. až 14.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
11.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří IV.
16.1. až 21.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
20.1. (pátek)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
25.1. (středa)14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
25.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří V.
31.1. (úterý)Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2023
únor 2023
3.2. (pátek)Pololetní prázdniny
6.2. až 11.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
13.2. až 18.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
20.2. až 25.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
březen 2023
1.3. (středa)Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
7.3. (úterý)Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
10.3. (pátek)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
13.3. až 19.3.Jarní prázdniny
20.3. (pondělí)7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
21.3. (úterý)14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
21.3. (úterý)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
22.3. (středa)19:00 Maturitní ples školy (č. 86) v Lucerně
23.3. (čtvrtek)Změna začátku vyučování
28.3. (úterý)Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
duben 2023
4.4. (úterý)Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
5.4. (středa)Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
6.4. (čtvrtek)Velikonoční prázdniny
7.4. (pátek)Ostatní svátek
10.4. (pondělí)Velikonoční pondělí
11.4. (úterý)39. ročník Stavařské laťky
13.4. (čtvrtek)Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
14.4. (pátek)Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
14.4. (pátek)Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy
24.4. (pondělí)10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
26.4. (středa)10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
28.4. (pátek)Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 28. dubna 2023
28.4. (pátek)10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
květen 2023
2.5. až 3.5.Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
4.5. až 5.5.Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
5.5. (pátek)12:30 Studentský Majáles ?
9.5. (úterý)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.D
9.5. až 12.5.Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
10.5. (středa)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.D
10.5. (středa)Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
11.5. (čtvrtek)Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
11.5. až 12.5.Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
12.5. (pátek)Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
15.5. (pondělí)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.C, 4.E, 4.F
15.5. až 19.5.Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
16.5. (úterý)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.C, 4.E, 4.F
17.5. až 19.5.Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
22.5. až 26.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
22.5. až 26.5.Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
22.5. až 26.5.Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
22.5. až 26.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
22.5. až 9.6.Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
29.5. až 2.6.Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
29.5. až 2.6.Předmaturitní volno třídy 4.C
29.5. až 2.6.Exkurze 1. ročníku
29.5. až 2.6.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
červen 2023
5.6. (pondělí)Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
5.6. až 9.6.Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
12.6. až 14.6.Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
15.6. až 16.6.Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
21.6. (středa)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
26.6. (pondělí)Sportovní den 3. ročníku
26.6. (pondělí)11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
26.6. (pondělí)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
27.6. (úterý)Sportovní den 2. ročníku
27.6. (úterý)Exkurze 1. a 3. ročníku
28.6. (středa)Sportovní den 1. ročníku
28.6. (středa)Exkurze 2. a 3. ročníku
29.6. (čtvrtek)Sportovní den školy - finále
30.6. (pátek)Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2023
červenec 2023
1.7. až 31.8.Hlavní prázdniny žáků
srpen 2023
28.8. až 30.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
září 2023
1.9. (pátek)Uzavření školního roku 2022/2023
4.9. (pondělí)Zahájení školního roku 2023/2024
Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Uzavření školního roku 2021/2022
7:30 Zahájení školního roku 2022/2023
Školení BOZ žáků 2. a 3.ročníků před nástupem do výuky praxe
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Praktická maturitní zkouška POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška STK - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2021/2022
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2021/2022
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
FOR ARCH 2022
Státní svátek
13:00 Běh Reitknechtkou 29. ročník
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
17:00 Den otevřených dveří I.
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II.
Státní svátek
Ředitelské volno
Schola Pragensis 2022
Schola Pragensis 2022
Schola Pragensis 2022
17:00 Den otevřených dveří III.
Šachový turnaj
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
19:00 Maturitní ples školy (č. 86) v Lucerně
Změna začátku vyučování
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
39. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 28. dubna 2023
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
12:30 Studentský Majáles ?
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Uzavření školního roku 2022/2023
Zahájení školního roku 2023/2024