Theme 03

Tradice a zkušenosti

185 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 přijmeme 168 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Časový harmonogram organizace školního roku 2021/2022

srpen 2021
25.8. až 27.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
31.8. (úterý)Uzavření školního roku 2020/2021
září 2021
1.9. (středa)7:30 Zahájení školního roku 2021/2022
1.9. až 2.9.Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
2.9. (čtvrtek)Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
6.9. (pondělí)Praktická maturitní zkouška - podzimní termín
6.9. (pondělí)17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
8.9. (středa)Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2020/2021
8.9. až 10.9.Adaptační soustředění třídy 1.A
10.9. (pátek)Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
13.9. až 15.9.Adaptační soustředění třídy 1.F
15.9. až 17.9.Adaptační soustředění třídy 1.C
20.9. až 22.9.Adaptační soustředění třídy 1.D
22.9. až 24.9.Adaptační soustředění třídy 1.E
24.9. (pátek)FOR ARCH 2021 - AKCE ZRUŠENA, probíhá výuka dle rozvrhu hodin
27.9. (pondělí)Ředitelské volno
28.9. (úterý)Státní svátek
29.9. až 1.10.Adaptační soustředění třídy 1.B
říjen 2021
6.10. (středa)13:00 Běh Reitknechtkou 28. ročník
27.10. (středa)Podzimní prázdniny
28.10. (čtvrtek)Státní svátek
29.10. (pátek)Podzimní prázdniny
listopad 2021
3.11. (středa)17:00 Den otevřených dveří I.
8.11. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10.11. (středa)Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
10.11. (středa)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
10.11. (středa)14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
10.11. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
12.11. (pátek)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
16.11. (úterý)17:00 Den otevřených dveří II.
17.11. (středa)Státní svátek
25.11. až 27.11.Schola Pragensis 2021
prosinec 2021
23.12. až 2.1.Vánoční prázdniny
leden 2022
3.1. (pondělí)Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
10.1. až 15.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
12.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří IV.
17.1. až 22.1.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
21.1. (pátek)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
26.1. (středa)14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
26.1. (středa)17:00 Den otevřených dveří V.
31.1. (pondělí)Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2022
únor 2022
4.2. (pátek)Pololetní prázdniny
7.2. až 12.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
14.2. až 19.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
21.2. až 26.2.Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
březen 2022
1.3. (úterý)Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
7.3. (pondělí)Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
7.3. až 13.3.Jarní prázdniny
14.3. (pondělí)14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
16.3. (středa)14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
16.3. (středa)17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
22.3. (úterý)7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
23.3. (středa)10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
24.3. (čtvrtek)19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
25.3. (pátek)Ředitelské volno
28.3. (pondělí)Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
duben 2022
6.4. (středa)Písemná maturitní práce z CJL
6.4. (středa)38. ročník Stavařské laťky
7.4. (čtvrtek)Písemná maturitní práce z ANJ
12.4. (úterý)Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
13.4. (středa)Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
13.4. (středa)Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
14.4. (čtvrtek)Velikonoční prázdniny
15.4. (pátek)Ostatní svátek
18.4. (pondělí)Velikonoční pondělí
25.4. (pondělí)10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
27.4. (středa)10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
29.4. (pátek)Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 29. dubna 2022
29.4. (pátek)10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
květen 2022
2.5. až 3.5.Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
4.5. až 6.5.Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
5.5. (čtvrtek)12:30 Studentský Majáles
9.5. (pondělí)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
9.5. až 10.5.Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
10.5. (úterý)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
11.5. (středa)Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
11.5. (středa)Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
11.5. až 13.5.Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
12.5. (čtvrtek)Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
12.5. (čtvrtek)Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
13.5. (pátek)Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
16.5. až 20.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
16.5. až 20.5.Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
16.5. až 20.5.Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
16.5. až 20.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
23.5. až 27.5.Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
23.5. až 27.5.Předmaturitní volno třídy 4.E
23.5. až 27.5.Exkurze 1. ročníku
23.5. až 27.5.Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
30.5. (pondělí)Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
30.5. až 3.6.Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
červen 2022
8.6. (středa)Slavnostní předání maturitního vysvědčení
9.6. (čtvrtek)17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
13.6. až 15.6.Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
16.6. až 17.6.Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
21.6. (úterý)14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
24.6. (pátek)Sportovní den 3. ročníku
24.6. (pátek)11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
24.6. (pátek)Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
27.6. (pondělí)Sportovní den 2. ročníku
27.6. (pondělí)Exkurze 1. a 3. ročníku
28.6. (úterý)Sportovní den 1. ročníku
28.6. (úterý)Exkurze 2. a 3. ročníku
29.6. (středa)Sportovní den školy - finále
30.6. (čtvrtek)Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2022
červenec 2022
1.7. až 31.8.Hlavní prázdniny žáků
srpen 2022
25.8. až 29.8.Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
31.8. (středa)Uzavření školního roku 2021/2022
září 2022
1.9. (čtvrtek)Zahájení školního roku 2022/2023
Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Novinky - co je nového?

Juniorský maraton Runczech

Štafeta složená ze 3 žákyň a 7 žáků z 1.-4. ročníků naší školy, se umístila na 9. příčce z celkového počtu 54 přihlášených pražskych středních škol.

Architektura Prahy

Dne 13.4.2022 proběhla soutěž pro třetí ročník s názvem Architektura Prahy, která se koná již od roku 2014.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Uzavření školního roku 2020/2021
7:30 Zahájení školního roku 2021/2022
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Praktická maturitní zkouška - podzimní termín
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2020/2021
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2021 - AKCE ZRUŠENA, probíhá výuka dle rozvrhu hodin
Ředitelské volno
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
13:00 Běh Reitknechtkou 28. ročník
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II.
Státní svátek
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
Ředitelské volno
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Písemná maturitní práce z CJL
38. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z ANJ
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 29. dubna 2022
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
12:30 Studentský Majáles
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Uzavření školního roku 2021/2022
Zahájení školního roku 2022/2023