Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2020/2021 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02
eTwinning

Mezinárodní spolupráce - eTwinning projekty

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Mezinárodní eTwinningový projekt získal ocenění "Národní cena eTwinning"

Mezinárodní eTwinningový projekt "Eco House challenge" získal ocenění "Národní cena eTwinning" za období roku 2019 v kategorii: Střední školy a gymnázia. Toto ocenění je udělováno Národním podpůrným střediskem České republiky (NSS) při Domě zahraniční spolupráce (DZS), ve čtyřech kategoriích nejlepším realizovaným projektům v daném období. V letošním roce byla Národní cena udělena 8 projektům (z celkem 163), z toho 2 z kategorie Střední školy a gymnázia.

Projekt "Eco-House challenge" probíhal v anglickém jazyce a partnerskou školou bylo Lycée général et technique Monge, v Chambéry ve Francii. Projekt využíval moderní IT aplikace, metody a postupy, jako příklad uveďme využití GIS (Geografické informační systémy). Více se o projektu dozvíte na https://arcg.is/10G10u – zpracováno formou "Story Maps" (GIS).

eTwinning projekt eTwinning projekt

Eco – House challenge: certifikát "eTwinning Quality Label"

Mezinárodní eTwinningový projekt "Eco-House challenge", který v loňském roce vytvářeli naši studenti 1. až 3. ročníku společně s francouzskými studenty z Lycée général et technique Monge, získal certifikát "eTwinning Quality Label" a je nominován na "Národní cenu eTwinning za rok 2019".

Projekt bude také zařazen do letošní brožury Domu zahraniční spolupráce. V této brožuře jsou popsány úspěšné projekty realizované v rámci programu Erasmus+, jehož součástí je také aktivita eTwinning.

Cílem projektu bylo ukázat principy fungování eko-domu na základě bioklimatických podmínek dané lokality, navrhnout studii takového domu a vytvořit 3D model. Výběr lokality byl proveden pomocí technologie GIS (Geografické informační systémy). Součástí projektu bylo využití moderních technologií IT, 3D tisk a vytvoření slovníčku odborných pojmů. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce.

eTwinning projekt

Going Abroad: Things I Need to Know

V druhém pololetí školního roku 2018-2019 se zapojila skupina žáků z 3.D do mezinárodního eTwinningového projektu Going Abroad: Things I Need to Know. Naším partnerem byla slovinská škola z Lublaně SŠTS Šiška, což je střední průmyslová škola se zaměřením na mechatroniku. eTwinningový projekt byl součástí programu Erasmus+. 14 žáků lublaňské školy se připravovalo pomocí e Twinningového projektu na čtrnáctidenní pobyt v České republice. Společně jsme vytvořili „průvodce“ po Slovinsku a České Republice, který obsahuje základní informace o geografii, kultuře, zajímavých místech a tradicích. Žáci to měli o to těžší, že čeští žáci psali o Slovinsku a slovinští žáci o Česku. Využili jsme také architekta Plečnika, který spojuje svým dílem Prahu a Lublaň. Žáci ze SŠTS Šiška pro nás natočili video o díle Plečnika v Lublani a my jsme je na oplátku provedli po Praze. Nejdříve jsme se podívali do kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, kde nás provedla paní Skalická, a po té jsme je vzali na Pražský hrad. Žáci je seznámili s Plečnikovými přestavbami a úpravami Hradu. Počasí nám přálo a myslím, že celý projekt byl zajímavý.

eTwinning projekt

Street Art – Vandalism, Protest or Art?

V první pololetí školního roku 2018/2019 se žáci třídy 4.F (zaměření: architektura a interierový design) zapojili do eTwinningového projektu: Street Art – Vandalism, Protest or Art? Spolupracovali se školami z polského Krakova, německého Osnabrücku, francouzského Lille a řecké Alexandroupolis. Cílem projektu bylo dozvědět se o historii a současnosti fenoménu pouličního umění, jeho formách a také zmapovat konkrétní díla v ulicích města. Komunikačním jazykem byla angličtina.

Žáci pracovali v rámci malých skupin A-F se žáky z ostatních měst. Po úvodní seznamovací aktivitě jsme v hodinách angličtiny diskutovali o fotografiích, které zachycovaly různé formy pouličního umění. Řadili jsme je do kategorií: protest, umění, vandalismus. Obrázky jsme popisovali a společně se zahraničními žáky vytvořili anglicko-polsko-německo-francouzsko-řecko-český street artový slovníček. Na základě informací získaných z wikipedie jsme vytvořili prezentaci o historii a různých formách pouličního umění, kterou jsme prezentovali na výstavě tohoto projektu. Myslím, že nejzajímavější částí bylo shromažďování dat přímo v terénu pomocí mobilní aplikace ArcGIS. Žáci fotili v ulicích a zároveň vyplňovali dotazník, který klasifikoval formát, typ, barevnost, umístnění a myšlenku díla. Vznikla tak interaktivní mapa s databází informací z celé Evropy. Sešly se více jak dvě stovky fotografií. O projektu žáci komunikovali v prostředí twinspace ve fóru. Poslední aktivitou bylo zhodnocení projektu formou dotazníku. Myslím, že celý projekt byl úspěšný.

Naši žáci prezentovali tento projekt ve škole formou výstavy nejzajímavějších fotografií. Několik fotografií vytiskli a prodali na vánočním jarmarku, přispěli tak do sbírky na organizaci, které trénuje vodící psy.

eTwinning projekt

Eco – House challenge

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky (ze tříd 1.A, 1.B, 2.D, 2.G a 3.A) zapojilo do mezinárodního projektu, v rámci eTwinningu a STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) platformy, jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria. Projekt je realizován ve vzájemné spolupráci našich žáků a žáků francouzského lycea. Jedná se o náročné téma, ale v současné době hodně aktuální a sledované. Během provádění projektu budou využity moderní digitální technologie, aplikace a postupy. Komunikačním jazykem bude angličtina, takže se bude u žáků rozvíjet i potřebná odborná slovní zásoba a komunikační dovednosti. Dalšími dovednostmi, které si budou žáci osvojovat bude týmová práce, správné načasování práce, schopnost argumentace a obhajoby navržených řešení.
Na naší straně se k projektování rodinného eco-domu využijí a vzájemně propojí technologie BIM (Informační model budovy – sw AutoCAD, ArchiCAD) a GIS (Geografické informační systémy - s použitím sw ArcGIS).

In the school year of 2018/2019, 14 pupils across the classes have been participating in an international eTwinning project and STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) platform, which is aimed to design a family house complying with the ECO criteria. The project is performed in cooperation between our pupils and the pupils of the French Lyceum. It is a challenging and currently relevant topic. During the execution of this project, modern digital technologies, applications and procedures will be used. The communicative language will be English, so the pupils will develop the necessary vocabulary and communication skills. Other skills that pupils will acquire will be teamwork, setting and meeting deadlines, the ability to argue and give reasons for proposed solutions.
On our side, BIM (Building Information Model – using Autocad, Archicad software) technologies will interconnect with GIS (Geographic Information Systems - using ArcGIS software) technologies.

eTwinning projekt

Novinky - co je nového?

Uzavření školy

Škola pro žáky uzavřena.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Uzavření školního roku 2018/2019
7:30 Zahájení školního roku 2019/2020
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2018/2019
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2019 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
13:00 Běh Reitknechtkou 27. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
Schola Pragensis 2019
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
24:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
ZRUŠENO 7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
ZRUŠENO 10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
ZRUŠENO 9:00 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
ZRUŠENO 17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
ZRUŠENO 19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
ZRUŠENO Změna začátku vyučování
ZRUŠENO 38. ročník Stavařské laťky
ZRUŠENO Písemná maturitní práce z CJL
ZRUŠENO Písemná maturitní práce z ANJ
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
ZRUŠENO Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
ZRUŠENO Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
ZRUŠENO Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
ZRUŠENO 10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
ZRUŠENO 10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
ZRUŠENO Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2020
ZRUŠENO 10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
ZRUŠENO Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
ZRUŠENO Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO 12:30 Studentský Majáles
Státní svátek
ZRUŠENO Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.D, 4.E
ZRUŠENO Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.D, 4.E
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
ZRUŠENO Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.F
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.B, 4.C, 4.F
ZRUŠENO Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.D, 4.E
ZRUŠENO Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Předmaturitní volno třídy 4.C
ZRUŠENO Exkurze 1. ročníku
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Předmaturitní volno třídy 4.C
ZRUŠENO Exkurze 1. ročníku
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Předmaturitní volno třídy 4.C
ZRUŠENO Exkurze 1. ročníku
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Předmaturitní volno třídy 4.C
ZRUŠENO Exkurze 1. ročníku
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.B, 4.F
ZRUŠENO Předmaturitní volno třídy 4.C
ZRUŠENO Exkurze 1. ročníku
ZRUŠENO Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
ZRUŠENO Ústní maturitní zkouška třídy 4.C
ZRUŠENO Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku (termín bude upřesněn)
ZRUŠENO Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
ZRUŠENO Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
ZRUŠENO Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku (termín bude upřesněn)
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku (termín bude upřesněn)
ZRUŠENO Sportovní den 3. ročníku
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
ZRUŠENO Sportovní den 2. ročníku
ZRUŠENO Exkurze 1. a 3. ročníku
ZRUŠENO Sportovní den 1. ročníku
ZRUŠENO Exkurze 2. a 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
ZRUŠENO Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2019/2020
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2019/2020
Zahájení školního roku 2020/2021